Take Two S01E07 FRENCH HDTV 359.2 Mo 105 14
Take Two S01E06 FRENCH HDTV 350.9 Mo 108 13
Take Two S01E05 FRENCH HDTV 359.1 Mo 89 8
Take Two S01E04 FRENCH HDTV 345.7 Mo 89 7
Take Two S01E03 FRENCH HDTV 316.6 Mo 82 8
Take Two S01E02 FRENCH HDTV 317.9 Mo 67 8
Take Two S01E01 FRENCH HDTV 317.3 Mo 78 9
Take Two S01E13 VOSTFR HDTV 350.5 Mo 20 1
Take Two S01E12 VOSTFR HDTV 333.8 Mo 16 4
Take Two S01E11 VOSTFR HDTV 350.7 Mo 24 2
Take Two S01E10 VOSTFR HDTV 363.1 Mo 23 3
Take Two S01E09 VOSTFR HDTV 337.8 Mo 25 4
Take Two S01E08 VOSTFR HDTV 371.3 Mo 25 4
Take Two S01E07 VOSTFR HDTV 374.5 Mo 23 2
Take Two S01E06 VOSTFR HDTV 350.6 Mo 26 0
Take Two S01E05 VOSTFR HDTV 372.9 Mo 19 3
Take Two S01E04 VOSTFR HDTV 327.5 Mo 17 3
Take Two S01E03 VOSTFR HDTV 374.5 Mo 34 4
Taken (2017) S02E16 FINAL FRENCH HDTV 350.5 Mo 30 5
Taken (2017) S02E15 FRENCH HDTV 347.3 Mo 26 5
Taken (2017) S02E14 FRENCH HDTV 350.5 Mo 20 3
Take Two S01E02 VOSTFR HDTV 329.8 Mo 28 3
Taken (2017) S02E13 FRENCH HDTV 362.9 Mo 18 4
Taken (2017) S02E12 FRENCH HDTV 365.3 Mo 18 5
Taken (2017) S02E11 FRENCH HDTV 350.4 Mo 20 3
Taken (2017) S02E10 FRENCH HDTV 350.4 Mo 33 4
Taken (2017) S02E09 FRENCH HDTV 350.7 Mo 30 6
Taken (2017) S02E16 FINAL VOSTFR HDTV 358.5 Mo 25 4
Take A Mic - Avant-gardistes 2018 119.4 Mo 27 0
Take Two S01E01 VOSTFR HDTV 350.6 Mo 24 3
Taken (2017) S02E15 VOSTFR HDTV 354.0 Mo 25 2
Taken (2017) S02E14 VOSTFR HDTV 356.5 Mo 11 3
Taken (2017) S02E13 VOSTFR HDTV 348.2 Mo 10 2
Taken (2017) S02E08 FRENCH HDTV 350.7 Mo 29 0
Taken (2017) S02E07 FRENCH HDTV 350.5 Mo 26 5
Taken (2017) S02E12 VOSTFR HDTV 362.2 Mo 12 4
Taken (2017) S02E06 FRENCH HDTV 350.6 Mo 25 3
Taken (2017) S02E05 FRENCH HDTV 350.7 Mo 24 1
Taken (2017) S02E04 FRENCH HDTV 350.5 Mo 33 3
Taken (2017) S02E03 FRENCH HDTV 350.5 Mo 32 4
Taken (2017) S02E02 FRENCH HDTV 350.6 Mo 19 4
Taken (2017) S02E01 FRENCH HDTV 350.5 Mo 23 1
Taken (2017) S02E11 VOSTFR HDTV 348.9 Mo 12 3
Taken (2017) S02E10 VOSTFR HDTV 312.6 Mo 11 3
Taken (2017) S02E09 VOSTFR HDTV 363.7 Mo 12 2
Taken (2017) S02E08 VOSTFR HDTV 364.5 Mo 7 2
Taken (2017) S02E07 VOSTFR HDTV 335.5 Mo 12 2
Taken (2017) S02E06 VOSTFR HDTV 350.3 Mo 4 3
Taken (2017) S02E05 VOSTFR HDTV 325.3 Mo 18 3
Taken (2017) S02E04 VOSTFR HDTV 350.7 Mo 10 2